Darbo rūbų standartai ir ženklinimas

CE ŽENKLINIMAS

HELLY HANSEN darbo drabužiai (individualiosios saugos priemonės) yra pagaminti ir išbandyti laikantis standartų, atitinkančių Europos direktyvą  (EU) 2016/425 ir todėl yra patvirtinti laikantis CE ženklinimo nuostatų.

HELLY HANSEN darbo drabužių gamintojų tikslas - užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir traumoms darbo metu dėl šalčio, karščio, ugnies, lietaus ar riboto matomumo.

CE ženklinimas nurodo gaminio apsaugos lygį. Europos Sąjungos direktyva (EU) 2016/425 yra Europos Sąjungos valstybėse narėse galiojantis įstatymas dėl individualiosios saugos priemonių (ISP). Europos Sąjungos direktyva (EU) 2016/425 numato pagrindinius ISP projektavimo ir gamybos reikalavimus, užtikrinančius didesnį saugumą darbo aplinkoje.

GAMINIO SAVYBĖS

CE ženklinimas reiškia, kad gaminys atitinka tam tikrai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus. Tai nesuteikia garantijos,  kad gaminys padės išvengti nelaimingų atsitikimų arba rimtų sužalojimų, jeigu naudotojui kils pavojus darbo aplinkoje.

ISP DIREKTYVA (EU) 2016/425 GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS

Galutiniai naudotojai dėl sveikatos ir saugos reikalavimų darbo vietoje turi remtis direktyva (EU) 2016/425. Darbdaviai privalo atlikti rizikos vertinimą ir nuspręsti, kokios saugos priemonės turi būti naudojamos konkrečioje darbo aplinkoje. Darbdaviai yra atsakingi už tai, kad personalui būtų prieinamos tinkamos saugos priemonės.

Atliktų bandymų rezultatai ant gaminio pateikiami kaip simboliai. Taip pat yra nurodyta, kad matavimai buvo atlikti laikantis nustatytų metodų, arba rezultatas yra 1, 2, 3 ir 4 kai 4 yra aukščiausias saugos lygis.

Duomenys apie kiekvieną HELLY HANSEN produktą yra pateikiami vidinėse etiketėse bei kartu su gaminiu pateikiamose brošiūrose. Ši informacija taip pat pateikiama šiame kataloge esančių gaminių aprašymuose ir hhworkwear.com.

EN STANDARTAI / PATVIRTINIMAI

EN ISO 20471:2013+A1:2016

EN 417ApEN ISO 20471sauginiai drabužiai. Gerai matoma įspėjamoji apranga profesionaliam naudojimui.

Šis standartas numato reikalavimų drabužiams, kurie yra skirti užtikrinti asmens matomumą pavojingose situacijose, nepaisant apšvietimo sąlygų dienos arba nakties metu, esant dirbtiniam apšvietimui (matomumas 24 val.). Efektyvų matomumą užtikrina naudojami fluorescenciniai audiniai ir šviesą atspindinčios juostelės. Matomumas yra matuojamas kaip atspindinčio audinio bei fluorescencinio audinio (X) ploto ir vietos bei jų kokybės (Y) derinys.

X – atspindinčio / fluorescencinio audinio lygis 1, 2 arba 3.

Y – atspindintis audinys, naudojamas darbo drabužiams karščio veikiamose darbo vietose (išskyrus ugniagesių ir suvirintojų aprangą)

Drabužių klasėsFluorescencinė medžiagaAtspindinti medžiaga
3 klasė - aukščiausia0,80 m² 0,20 m² 
2 klasė - vidutinė0,50 m² 0,13 m² 
1 klasė - žemiausia0,14 m²  0,10 m² 

EN ISO 11612:2015

EN ISO 11612Apsauginiai drabužiai. Nuo karščio ir liepsnos sauganti apranga

Šis standartas nustato funkcinius reikalavimus iš elastinių audinių pagamintiems drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną, išskyrus rankas, nuo karščio arba liepsnos. Visi produktai, kurie patvirtinti pagal šį standartą, turi būti pažymėti CE ir apsaugos nuo karščio ženklu. Žemiau esančios raidės, kurios žymimos ant produktų, nurodo nuo ko apsaugo gaminys.

A - ribotas liepsnos plitimas - A1 ir A2 (A1 - paviršinis uždegimas; A2 - krašto uždegimas)

B - konvekcinė šiluma - 1, 2 ir 3 lygis (3 lygis geriausiai apsaugantis)

C - spinduliuojanti šiluma - 1, 2, 3 ir 4 lygis (4 lygis geriausiai apsaugantis)

D - išlydyto aliuminio purslai - 1, 2 ir 3 lygis (3 lygis geriausiai apsaugantis)

E - išlydytos geležies purslai - 1, 2 ir 3 lygis (3 lygis geriausiai apsaugantis)

F - kontaktinė šiluma - 1, 2 ir 3 lygis (3 lygis geriausiai apsaugantis)

Jeigu ant drabužio atsitiktinai patektų cheminių medžiagų purslų ar degių skysčių, naudotojas turi nedelsdamas pasitraukti iš pavojingos vietos ir atsargiai nusiimti drabužius. Svarbu, kad cheminės medžiagos ar skysčiai nepatektų ant odos. Pažeisti drabužiai turi būti išvalyti arba išmesti.

EN ISO 14116:2015

EN14116Šis standartas nustato reikalavimus riboto liepsnos plitimo savybių medžiagoms, jų junginiams ir apsauginiams drabužiams, skirtus sumažinti aprangos užsidegimo galimybę ir tokiu būdu išvengti galimo pavojaus.

Pagal 1 indeksą patvirtinti drabužiai dėvėjimo metu neturi liestis su oda bei turi būti naudojami kartu su drabužiais, patvirtintais pagal indeksą 2 ir 3.

1 indeksas neturi plisti liepsna, tačiau galimas skylių susidarymas. Šie audiniai neturėtų būti dėvimi šalia odos. Maksimalus degimo laikas 2 sekundės.

2 indeksas:  neturi plisti liepsna, tačiau naudojant šį indeksą skylių susidarymas neįmanomas. Šie audiniai neturėtų būti dėvimi šalia odos. Reikalavimai tokie patys kaip ir 3 indeksui, tačiau nenurodytas maksimalus degimo laikas.

3 rodyklė: Reikalavimai tokie patys kaip 2 indeksui, bet kiekvieno atskiro mėginio liepsnos laikas neturi viršyti 2 sekundžių.

EN 61482-2:2018

EN 61482 1_2:2007Darbas esant įtampai. Apsauginė apranga nuo šiluminio pavojaus, kurį sukelia elektros lankas.

Šis standartas naudojamas karščiui ir liepsnai atspariuose drabužiuose, skirtuose elektros lankams veikiamiems darbuotojams. Drabužiai, atitinkantys šį standartą, užtikrina, kad apranga apsaugos darbuotojus nuo elektros srovės poveikio.

Šis standartas neapima akių, veido, galvos, rankų ir pėdų apsaugos nuo elektros lanko pavojaus!

Pagal standartą IEC 61482-2:2018 yra du bandymo metodai:

Lanko įvertinimas: EN IEC 61482-1-1:2019, matuojamas cal/cm2.

Apsaugos nuo lanko klasės EN IEC 61482-1-2.2014, matuojamos kA.

Abu bandymo metodai yra suskirstyti į dvi dalis: Medžiagos bandymas ir drabužių bandymas. Jei audinys išbandytas pagal EN IEC 61482-1-1, drabužiai taip pat turi būti išbandyti pagal EN IEC 61482-1-1. Ir atvirkščiai.

Lanko įvertinimas: Visuose trijuose elektros lanko bandymo metoduose, pagal EN IEC 61482-1-1:2019, tikslus lanko įvertinimas nurodytas ca/cm2. Trys lanko įvertinimo bandymo metodai yra šie:

ATPV (šiluminės charakteristikos vertė) – tai ant medžiagos krentanti energija, dėl kurios 50 % tikimybė, kad pakankamai šilumos pernešėjo per audinį gali sukelti antrojo laipsnio nudegimus.

EBT (energijos nutraukimo slenkstis) - naudoja didžiausią elektros energijos kiekį, kurį tam tikra medžiaga gali atlaikyti prieš atidarydama. Tai yra medžiagų gebėjimo apsaugoti darbuotojus nuo lanko blyksnių ir kitų energijos iškrovų matavimas, ir jis apibrėžiamas kaip taškas, kuriame medžiaga turi 50 % lūžimo tikimybę.

ELIM (incidento energijos ribinė vertė) - apskaičiuojamas vidurkis iš trijų kritimo energijos lygių žemiau mišinio zonos. Standartas nurodo energijos lygį, kuriuo drabužis gali būti veikiamas su 0 % antrojo laipsnio nudegimo rizika. 

Apsaugos nuo lanko klasės:

Taikant EN IEC 61482-1-2 "dėžutės" bandymo metodą, medžiaga ir drabužiai yra suskirstyti į dvi lanko šiluminės apsaugos klases:

  • APC 1-4 KA
  • APC 2-7 KA

Šis bandymo metodas neduoda tokio pačio bandymo rezultato nei audiniui, nei drabužiui, tiesiog nurodoma, kad išlaikėte 4kA arba 7KA atsparumą.

EN 1149-5

EN 1149Elektrostatinės savybės

Šis standartas apima reikalavimus gaminio savybėms, apsaugos nuo statinio krūvio bei elektros iškrovos procesų bandymo metodus. Reikalavimų gali nepakakti deguonies prisodrintoje degioje atmosferoje. Medžiaga turi atitikti EN 1149-1 ir (arba) EN 1149-3 nustatytus reikalavimus. Šis Europos standartas netaikomas apsaugai nuo aukštos įtampos.

EN 1149-1:2006 - Bandymo metodas paviršiaus varžai matuoti: audinio varža, išreikšta Ω (omas), matuojama naudojant elektrodus, esančius ant medžiagos paviršiaus.

EN 1149-3:2004 - Bandymo metodas skirtas elektrostatiniam krūviui mažėti medžiagų paviršiuje.

Krūvio skilimas yra elektrostatinio krūvio migracija per medžiagų paviršių arba per jį.

EN ISO 11611:2015

EN ISO 11611Apsauginiai drabužiai, dėvimi suvirinant ir jungiant.

Šis standartas apima apsauginius drabužius įskaitant gobtuvus, prijuostes, rankoves. Šis standartas skirtas apsaugoti naudotojo kūną suvirinimo arba pagal kylančias rizikas jiems prilygintino darbo metu. Šis standartas neapima kojų, rankų, veido ar akių apsaugos priemonių reikalavimų.

Purslų poveikis (smulkūs išlydyto metalo purslai) bandant ISO 9150, išorinei medžiagai ar medžiagos rinkiniui turi būti reikalinga:

1 klasė: bent 15 lašų išlydyto metalo, kad temperatūra už bandomojo pavyzdžio pakeltų 40K

2 klasė: ne mažiau kaip 25 lašai išlydyto metalo, kad temperatūra už bandomojo pavyzdžio pakeltų 40K.

Bandymo metu užsiliepsnojančios medžiagos ir medžiagų sąrankos nepriskiriamos šiam standartui.

Šilumos spinduliavimas - bandant pagal ISO6942, B metodą, vieno sluoksnio arba daugiasluoksniai drabužiai, kurie, kaip teigiama, užtikrina apsaugą nuo spinduliuojančios šilumos, turi atitikti RHTI 24 (spinduliavimo šilumos perdavimo indekso 24 °C)

1 klasė: RHTI 24 > 7,0

2 klasė: RHTI 24 . 16

ĮSPĖJIMAS: drabužių suteikiama apsauga bus sumažėjusi, jeigu drabužiai bus šlapi, nešvarūs arba permirke prakaitu.

Kitu atveju: drabužius reikėtų sutvarkyti arba išmesti.

Apsvarstytina ateityje naudoti papildomus, atsparesnius apsauginius sluoksnius.

EN 342

EN 342Apsauginiai drabužiai. Nuo šalčio saugantys drabužiai ir drabužių komplektai.

Standartas apibrėžia bandymo metodus ir reikalavimus funkcinėms drabužių, skirtų apsaugoti nuo šalčio, savybėms (oro temperatūra žemiau -5 °C).

HELLY HANSEN išbandė savo gaminius pagal B metodą – tai reiškia, kad buvo matuojama drabužių komplekto (striukės / kelnių arba kombinezono) su pagrindo sluoksniu izoliacija (X). Taip pat matuojamas laidumas orui (Y).

X (B) – šiluminė izoliacija

Y – oro laidumo klasė (1-3 klasės, kur 3 klasė yra geriausiai apsauganti nuo vėjo)

EN 14058

EN 14058Apsauginiai drabužiai. Drabužiai, tinkami dėvėti vėsioje aplinkoje.

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną nuo atvėsimo vėsioje aplinkoje  (oro temperatūra -5 °C ir aukštesnė). Visi drabužiai, patvirtinti pagal EN 14058, turi būti ženklinami piktograma, nurodančia, kad apsauga vėsioje aplinkoje siūloma su atitinkamu funkciniu lygiu:

Y –  temperatūrinio stabilumo klasė (1–4 klasės)

EN 343:2019

EN 343Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus.

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus taikomus nuo kritulių (pvz. lietaus, sniego), rūko ir žemės drėgmės saugančių drabužių medžiagoms ir siūlėms, esant temperatūrai iki 5 °C. Drabužis išbandytas atsparumo vandeniui (X) ir vandens garams (Y) atžvilgiais.

X – atsparumas vandens skverbčiai, 1, 2, 3 arba 4 lygis. (4 lygis užtikrina geriausią apsaugą nuo lietaus)

Y – atsparumas vandens garams, 1, 2, 3 arba 4 lygis (4 lygis yra labiausiai laidus)

EN 61482

EN 61482Apsauga nuo elektros lanko sukeliamo šiluminio pavojaus.

Standartas nustato reikalavimus ir bandymo metodus, taikomus tiek audiniams, tiek drabužiams, naudojamiems darbuotojams apsaugoti nuo netyčinio elektros lanko keliamo pavojaus. Elektros lankas generuoja itin didelį karštį ir įvairius kitus pavojus. 

Šis standartas neapima elektros smūgio pavojų, triukšmo, UV spindulių, šilumos slėgio, karštos alyvos arba fizinio ir psichinio šoko dėl toksinių poveikių. Standartas neapima galvos, rankų ir kojų apsaugos.

 1 klasė: apsaugo nuo 4kA elektros lanko (lanko energija yra 168 kJ)
 2 klasė: apsaugo nuo 7kA elektros lanko (lanko energija yra 320 kJ)

EN 13758-2 A1:2006

UV apsauga nuo saulės

Standartas nustato, kad gaminiai pažymėti šiuo standartu turi apsaugą nuo žalingų saulės UVA ir UVB spindulių. Drabužiai, kurie yra sertifikuoti pagal šį standartą, yra pažymėti apsaugos nuo ultravioletinių spindulių faktoriumi (UPF- reikšme), kuris parodo teikiamos apsaugos lygį.

EN 14404:2004+A1: 2010

Kelių apsauga dirbant klūpant

Šis standartas leidžia įvertinti kelių apsaugos tipus ir efektyvumo lygius, skirtus visai profesinei veiklai, kuriai reikia atsiklaupti.

Standarto charakteristikos tipai:

1 tipas: Kelių apsaugos, kurios nepriklauso nuo visų drabužių elementų ir tvirtinamos aplink koją.
2 tipas: plastikinis putplastis, skirtas įkišti į kelnių blauzdų kišenes.
3 tipas: prietaisai, kurie nėra pritvirtinti prie kūno, bet įdedami naudotojui judant. Jie gali būti skirti kiekvienam keliui arba abiem keliams kartu.
4 tipas: priedai, turintys papildomų funkcijų, pavyzdžiui, rėmas, padedantis vartotojui atsikelti arba atsiklaupti.

Eksploatacinės savybės:

0 lygis: Tinkamos naudoti tik ant plokščio grindų paviršių
1 lygis: Tinkamos naudoti ant plokščio ar ne plokščių grindų paviršių - Atsparumas prasiskverbimui ne mažesnis kaip 100 N.
2 lygis: Tinka naudoti ant lygaus ar ne plokščių grindų paviršių, esant sunkiomis sąlygomis. Atsparumas prasiskverbimui ne mažesnis kaip 250 N.

EN ISO 12402-3: 150N

Gelbėjimo liemenės

Šios standarto gelbėjimo liemenės turi tvirtą palaikymą ir pakankamą atramą įvairiems atviriems ir audringiems vandenims. Skirtos sumažinti nuskęsimo riziką įprastomis oro sąlygomis. Naujas dizainas dar labiau padidina komfortą ir saugumą. 

ISO 12402-3 - standartas nurodo, kad gelbėjimo liemenės apsaugotos PFD's (asmeniniu plūduriavimo prietaisu). Liemenės, kurios pagamintos ir prižiūrėtos pagal šį standartą, turėtų suteikti patikimą apsaugą būnant vandenyje.

Helly Hansen Work Wear parduoda gelbėjimo liemenes, kurios nereikalauja papildomos priežiūros. Gelbėjimo liemenė gali būti suteikta papildoma intervencija, pvz., rankiniu būdu įpurškiamas papildomas užpildas, kai vartotojas nėra užtikrintas, kad užpildo užteks išlaikyti svorį arba norit padidinti apsaugos kiekį. I50 12402-3 sertifikatas neužtikrina, kad tinka visoms aplinkybėms.

Tam tikromis sąlygomis, pvz., gausus vanduo ir bangos, yra naudojamos vandeniui nepralaidžios ir sustiprinto veiksmingumo liemenės. Vartotojai, savininkai ar darbdaviai turi užtikrinti, kad renkantis gelbėjimo liemenes būtų atsižvelgta į laikymo sąlygas, pvz., netinkama laikymo temperatūra, netinkamas plovimas ir t. t., gali sutrumpinti tarnavimo laiką arba gali prireikti papildomos apsaugos. Taip pat yra reikalingos patikros ir priežiūros. Tarnavimo laikas priklauso nuo naudojimo sąlygų, už kurias atsako savininkas, naudotojas ir (arba) darbdavys.

ISO 12402-3 - 15ON gelbėjimo liemenės skirtos bendram naudojimui ten kur yra reikalingas aukštas apsaugos standartas.

• Privaloma įsitikinti, kad vartotojas pasirenka teisingą standartą arba aplinkybes, kuriomis bus naudojamos,

• Gelbėjimo liemenės turi suteikti gerą plūduriavimą vandenyje ir leisti vartotojui komfortiškai judėti vandenyje,

• Gelbėjimo liemenė negarantuoja išgelbėjimo, bet yra laikoma priemone, padedančia apsaugoti nuo skendimo.