Sunkvežimių plovimo šampūnas TRUCK CLEANER 2000 (TC2000) NERTA 25L

Lizingas iki 10 mėn. be pabrangimo!*
Sunkvežimių plovimo šampūnas TRUCK CLEANER 2000 (TC2000) NERTA 25L

Prekės kodas: 300-0025-TR2000-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Pristatymas: Nemokamai!

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Šarminė, labai aukštos koncentracijos plovimo priemonė
  • Galima plauti tiek lengvuosius automobilius, tiek sunkvežimius
  • Dažnai naudojama, kaip pirminė plovimo priemonė automobilių bei savitarnos plovyklose
Kaina:  75,94 €

Gali būti naudojamas cheminiuose ar putų lankuose, aukšto spaudimo plovimo įrangoje, putų sistemose bei plaunant rankiniu būdu.

Lengvai pašalina vabzdžių liekanas nuo automobilio paviršiaus ir suteikia malonų kvapą, kurį jaučiame naudodami šį produktą. Gausiai putoja.

Pavojinga!

H315 - Dirgina odą;

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ;

P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Sudėtis:

Cocamidopropylbetaïne 1-10%;

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1-10%;

Fatty alcohol ethoxylated 1-10%;

Sodium hydroxide 1-10%.

Atrenkame Jums...