Vabzdžių liekanų ploviklis ANTI-INSECT NERTA

Prekės kodas: 300-0005-AINSET-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Šarminė, skysta valymo priemonė, specialiai skirta, vabzdžių liekanoms šalinti nuo automobilio
  • Gali būti užpurškiama įvairiais būdais, pvz. suspausto oro purkštuvais, putų sistemos purkštuvais, automatinėse plovyklose per chemijos purškimo lankus, aukšto spaudimo įrangoje per chemijos purškimo sistemą
  • Nekenksmingas lakui, dažams ir kitoms medžiagoms, naudojamoms automobilių pramonėje
Pagrindinė kaina:  0,00 €
Kaina:  22,34 €

Mažos koncentracijos skiedinys (apie 1%).

SVARBU: niekada neleiskite išdžiūti ant plaunamo paviršiaus.

Purškiant ant įkaitusių ar išblukusių paviršių, patariame iš anksto silpnai sudrėkinti ir atvėsinti juos su vandeniu.

Nestatykite plaunamo automobilio saulėje.

NAUDOJIMAS

Purkštuvai: atskiesti - 1 dalį NERTA ANTI-INSECT su 9 dalimis vandens ir purškimo pistoletu padengti plaunamą paviršių nuo apačios į viršų. Palikti apie 30-60 sekundžių įsigerti (niekada neleisti valikliui išdžiūti). Nuplauti aukšto spaudimo vandens srove, naudojant šiltą iki 50o C vandenį.

Cheminiai lankai automobilių plovykloje: įrengimai daugiausiai turi dozavimo siurblius. Šiuo atveju galima įsiurbti valomąją priemonę neskiestą. Nustatyti siurblio dozavimo reguliatorių ties 1% tirpalo žyme.

Su putų prietaisu: naudojimas ir dozavimas labai priklauso nuo naudojamos sistemos, bet NERTA ANTI-INSECT gali būti naudojamas su bet kokiu putų prietaisu.

Kaip pirminė plovimo priemonė aukšto spaudimo plovimo įrangoje: atskiesti nuo 1 iki 2 litrų NERTA ANTI-INSECT su 10 litrų vandens. Tirpalą supilti į aukšto spaudimo plovimo įrangos chemijos siurbimo sistemos baką. Nustatyti dozavimo reguliatorių ties 0.5%-3% žyme. Dėl didelio vandens kiekio naudojimo aukšto spaudimo plovimo įrangoje, šis vabzdžių pašalinimo būdas yra mažiau efektyvus, negu naudojant purkštuvus, nors NERTA ANTI-INSECT yra veiksmingas kaip pirminė plovimo priemonė.

Pavojinga!

H315 - Dirgina odą;

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P264 - Plauti plaštakas kruopščiai po apdorojimo;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti ir kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ;

P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Sudėtis:

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1-10%;

Cocamidopropylbetaïne 1-10%;

Fatty alcohol ethoxylated 1-10%;

Disodium metasilicate 1-10%;

Sodium hydroxide <1%.

Atrenkame Jums...