Automobilių salonų šampūnas Interior Cleaner NERTA

Prekės kodas: 300-0005-INTCLN-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Silpnai šarminė valymo priemonė, skirta automobilių interjero (salono vidaus) valymui
  • Šalina purvo, riebalų, nikotino dėmes
  • Citrinų kvapo
Pagrindinė kaina:  0,00 €
Kaina:  19,90 €

Suteikia antistatinį efektą, todėl salonas ilgiau išlieka švarus.

Skiedžiama nuo 1:10 iki 1:25, atsižvelgiant į valomo paviršiaus užterštumą.

Pavojinga!

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti ir kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Sudėtis:

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1-10%;

2-(2-butoxyethoxy)ethanol 1-10%;

Fatty alcohol ethoxylated 1-10%;

Perfume, blend <10%.

Talpa5 l
Atrenkame Jums...