Automobilių šampūnas Diamond Gloss WE64 NERTA

Prekės kodas: 300-0005-DGWE64-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Silpnai šarminė, putojanti, koncentruota valymo priemonė lengviesiems automobiliams ir sunkvežimiams
  • Sudėtyje yra nano molekulių, kurios užpildo automobilio kėbulo mikroporas
  • Nuplautam paviršiui suteikia blizgesio ir suformuoja nuo purvo apsaugantį sluoksnį
Pagrindinė kaina:  0,00 €
Kaina:  25,18 €

Valomąją priemonę lengva nuskalauti, ji nepalieka baltų nubėgimo žymių. Efektyviai pašalina vabzdžius.

Priemonę galima naudoti skirtingais būdais, bet dėl savo impregnavimo savybių ji ypač rekomenduojama kaip prieš valymą purkštuvuose naudojama medžiaga. Taip pat galima naudoti putų formavimo įrenginiuose, aukšto slėgio plovimo įrenginiuose, putų sistemose ir valymui rankiniu būdu.

Priemonei būdingas gaivus aromatas, po naudojimo valymo patalpoje lieka malonus kvapas. 

DĖMESIO: nedidelės, apytiksliai 1% koncentracijos, tirpalo medžiaga yra nežalinga lakui ir kitoms, automobilių pramonėje naudojamoms medžiagoms. Tačiau naudojant didelę koncentraciją, pavyzdžiui, maišant santykiu 1 su 10, mes patariame jums iš pradžių patikrinti, ar paviršius, kurį ruošiatės valyti, yra atsparus.

SVARBU: niekada neleiskite priemonei džiūti ant kėbulo. Jeigu purškiate medžiagą ant labai įkaitusių arba matinių detalių, mes rekomenduojame iš pradžių iš anksto šiek tiek sudrėkinti detales vandeniu ir nestatyti automobilio saulėje.

Pavojinga!

H315 - Dirgina odą;

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti ir kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ;

P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Sudėtis:

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1-10%;

Fatty alcohol ethoxylated 1-10%;

Disodium metasilicate 1-10%;

Trimethyl-propylammonium methyl sulphate 1-10%;

Limonene (D-) <1%.

Atrenkame Jums...