Automobilių šampūnas CARNET JUMBO NERTA

Prekės kodas: 300-0005-JUMBOO-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Ypatingos sudėties, silpnai šarminė, tačiau aukštos koncentracijos plovimo priemonė
  • Specialiai rekomenduojama lengvųjų automobilių ir sunkvežimių plovimui
  • Be problemų pašalina taip vadinamąjį statišką purvą
Parduotuvėje:  0,00 €
Kaina:  22,46 €

Lengva nuskalauti ir niekada nepalieka baltų nubėgimo žymių, be to dėl savo ypatingos sudėties, šis ploviklis nuplautam paviršiui suteikia atsparumą vandeniui ir spindesį. Gali būti naudojamas įvairiais būdais, bet dėl jo nepaprastos susigėrimo jėgos, jis yra rekomenduojamas, kaip pirminė plovimo priemonė purkštuvuose. Sėkmingai gali būti naudojamas su aukšto spaudimo plovimo įranga, putų sistemose ir rankiniu plovimo būdu.

DĖMESIO: NERTA CARNET JUMBO mažos koncentracijos tirpalas (apie 1%), nekenksmingas lakui, dažams ir kitoms medžiagoms naudojamoms automobilių pramonėje. Tačiau aukštos koncentracijos tirpalui (apie 1:10 su vandeniu), patariame patikrinti, ar plaunamas paviršius yra tinkamas.

SVARBU: niekada neleiskite NERTA CARNET JUMBO išdžiūti ant plaunamo paviršiaus. Purškiant ant įkaitusių ar išblukusių paviršių, patariame iš anksto silpnai sudrėkinti ir atvėsinti juos su vandeniu. Nestatykite plaunamo automobilio saulėje.

Pavojinga!

H318 - Smarkiai pažeidžia akis;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, naudoti veido apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P310 - Nedelsiant skambinti į kreiptis į gydytoją, APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ.

Sudėtis:

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1-10%;

Fatty alcohol ethoxylated 1-10%;

Sodium Xylenesulphonate 1-10%;

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides 1-10%;

2-(2-butoxyethoxy)ethanol <1%.

Talpa25 l
Atrenkame Jums...