Šarminis ploviklis ALKALINET 100 NERTA

Prekės kodas: 300-0005-ALK100-01_ner

Gamintojas:

Sandėlyje: Yra sandėlyje

Klauskite el.paštu: nerta@gitana.lt

  • Plačiai naudojama, stipri šarminė valymo priemonė
  • Priemonę galima naudoti maisto pramonėje visur, kur reikia pašalinti augalinį aliejų ir/arba riebalus, net jei jie yra pridegę
  • Tai ypač gera valymo priemonė rūkykloms, gruzdintuvams, griliams ir kt.
Parduotuvėje:  0,00 €
Kaina:  24,39 €

NERTA ALKALI-NET 100 su šiltu vandeniu muilina esančius riebalus, todėl neužsikemša nutekamieji vamzdžiai. Idealus preparatas panardinamajam metodui.

Priklausomai nuo užterštumo laipsnio, naudojama nuo 1 iki 5% koncentracijos. Rekomenduojama naudoti su šiltu vandeniu.

Gyvulininkystėje ypač tinka tvartams valyti. Šiame sektoriuje priemonė labai vertinama, nes gerai minkština ir tiesiogiai valo. Čia taip yra daug galimybių valyti prietaisais su putomis. Galima naudoti visur, kur reikia pašalinti nešvarumus ir riebalus, todėl šis preparatas yra ideali priemonė plovimo įrenginiams.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Tai labai putojanti priemonė, todėl labiausiai tinka prietaisams, kurie naudojami su putomis. Putos pailgina suminkštinimo periodą ant vertikalių paviršių, nešvarumai ir riebalai pašalinami. Dozavimas ±5 %.

Galima naudoti ir su smulkaus („rūko“) purškimo sistemomis. Dozavimas priklauso nuo užterštumo laipsnio: nuo 2 iki 10%. Visada purkškite iš apačios į viršų.

Su priemone galima valyti nesioksiduojančius ir šarmams atsparius paviršius. Reikia saugoti nuo tiesioginio kontakto su aliuminiu ir kitais minkštaisiais metalais. Valant lakuotus paviršius reikia atitinkamai priderinti koncentraciją. Niekada neleisti išdžiūti.

Pavojinga!

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis;

P260 - Neįkvėpti rūko, dulkių, dūmų, dujų, aerozolio, garų;

P264 - Plauti plaštakas kruopščiai po apdorojimo;

P280 - Mūvėti akių apsaugos priemones, dėvėti apsauginius drabužius, apsaugines pirštines, naudoti veido apsaugos priemones;

P301+P330+P331 - PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo;

P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu;

P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

Sudėtis:

Sodium hydroxide 20-30%;

Alkyl(C8-C10)polyglucoside 1-10%;

Ethylenediaminetetraacetic acid, tetrasodium salt 1-10%.

pH vertė~13
PakuotėPlastikinis bakelis
Atrenkame Jums...