Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Gitana“ (toliau – Pardavėjo) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – e-parduotuvė).

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką Užsakyti.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma e-parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su e-parduotuve, pranešdamas raštu apie tai pardavėjui, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.
3.3. Jei gauta prekė Jums nepatiko, turite teisę per 14 darbo dienų jos atsisakyti ir atgauti sumokėtus pinigus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2286 str. 2 d., 6.350 str. 2 d. ir 6.362 str. 4 d. bei vadovaujantis Mažmeninėmis prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 redakcija, toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas, gavęs sąskaitą faktūrą turi įsitikinti, jog joje pateikti duomenys yra teisingi. Jei pirkėjo duomenys nesutampa su rekvizitais sąskaitoje, Pirkėjas privalo kuo skubiau informuoti Pardavėją. Sąskaita gali būti koreguojama ne vėliau kaip 7 dienos po sąskaitos išrašymo. Remiantis LR PVM įstatymo 79 str. 11 dalimi – siekiant užtikrinti išrašomos sąskaitos-faktūros kilmės autentiškumą ir turinio vientisumą – PVM sąskaitoje-faktūroje jokie duomenys nebus keičiami.
4.4. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes.
4.5. Pirkėjas sutinka su šiomis pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis taip pat ir kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
5.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Pardavėjo pareigos

6.1. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėją informuoti ir pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui nesutikus ir atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus. 

7. Informacijos siuntimas

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.