Darbo rūbų standartai ir ženklinimas

CE ŽENKLINIMAS

HELLY HANSEN darbo drabužiai (individualiosios saugos priemonės) yra pagaminti ir išbandyti laikantis standartų, atitinkančių Europos direktyvą  (89/686/EEB) irtodėl yra patvirtinti laikantis CE ženklinimo nuostatų.

HELLY HANSEN darbo drabužių gamintojų tikslas - užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams ir traumoms darbo metu dėl šalčio, karščio, ugnies, lietaus ir riboto matomumo.

CE ženklinimas nurodo gaminio apsaugos lygį. Europos Sąjungos direktyva (89/686/EEB) yra Europos Sąjungos valstybėse narėse galiojantis įstatymas dėl individualiosios saugos priemonių (ISP). Europos Sąjungos direktyva (89/686/EEB) numato pagrindinius ISP projektavimo ir gamybos reikalavimus, užtikrinančius didesnį saugumą darbo aplinkoje.

GAMINIO SAVYBĖS

CE ženklinimas reiškia, kad gaminys atitinka tam tikrai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus. Tai nesuteikia garantijos,  kad gaminys padės išvengti nelaimingų atsitikimų arba rimtų sužalojimų, jeigu naudotojui kils pavojus darbo aplinkoje.

ISP DIREKTYVA 89/656 GALUTINIAMS NAUDOTOJAMS

Galutiniai naudotojai dėl sveikatos ir saugos reikalavimų darbo vietoje turi remtis direktyva 89/656/EEB. Darbdaviai privalo atlikti rizikos vertinimą ir nuspręsti, kokios saugos priemonės turi būti naudojamos konkrečioje darbo aplinkoje. Darbdaviai yra atsakingi už tai, kad personalui būtų prieinamos tinkamos saugos priemonės.

Atliktų bandymų rezultatai ant gaminio pateikiami kaip simboliai. Taip pat yra nurodyta, kad matavimai buvo atlikti laikantis nustatytų metodų, arba rezultatas yra 1, 2 arba 3, kai 3 yra aukščiausias saugos lygis.

Duomenys apie kiekvieną HELLY HANSEN produktą yra pateikiami vidinėse etiketėse bei kartu su gaminiu pateikiamose brošiūrose. Ši informacija taip pat pateikiama šiame kataloge esančių gaminių aprašymuose ir hhworkwear.com.

 

EN STANDARTAI / PATVIRTINIMAI

   EN 471, EN ISO 20471
EN 417EN ISO 20471Apsauginiai drabužiai. Gerai matoma įspėjamoji apranga profesionaliam naudojimui.

Šis standartas numato reikalavimų drabužiams, kurie yra skirti užtikrinti asmens matomumą pavojingose situacijose, nepaisant apšvietimo sąlygų dienos arba nakties metu, esant dirbtiniam apšvietimui (matomumas 24 val. ). Efektyvų matomumą užtikrina naudojami fluorescenciniai audiniai ir šviesą atspindinčios juostelės. Matomumas yra matuojamas kaip atspindinčio audinio bei fluorescencinio audinio (X) ploto ir vietos bei jų kokybės (Y) derinys.

X – atspindinčio / fluorescencinio audinio lygis 1, 2 arba 3.

Y – atspindintis audinys, naudojamas darbo drabužiams karščio veikiamose darbo vietose (išskyrus ugniagesių ir suvirintojų aprangą)

   EN 531
EN 531Atspindintis audinys, naudojamas darbo drabužiams karščio veikiamose darbo vietose (išskyrus ugniagesių ir suvirintojų aprangą)

Šis standartas apibrėžia apsauginių drabužių savybes jų atsparumo karščiui atžvilgiu. Ribotas liepsnos plitimas (A) (sustabdytas / nesustabdytas) yra išbandomas pagal EN 532 standarte nurodytą metodą. Kad atitiktų EN 531 standarto reikalavimus, drabužiai turi saugoti bent  nuo vienos rūšies karščio.

Šiluma gali būti perduodama konvekcijos būdu B (lygiai B1–B5) pagal EN 367, spinduliavimo būdu C (lygiai C1–C4) pagal EN 366 arba lydyto aliuminio purslais (D) pagal EN 373. HELLY HANSEN gaminių bandymai atliekami pagal EN 531 standartą, veikiant karščiu konvekcijos ir spinduliavimo metodais.

EN ISO 11612
EN ISO 11612
Apsauginiai drabužiai. Nuo karščio ir liepsnos sauganti apranga

Šis standartas nustato funkcinius reikalavimus iš elastinių audinių pagamintiems drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną, išskyrus rankas, nuo karščio arba liepsnos.  Ribojamo liepsnos plitimo (A1 – paviršiaus užsidegimas / A2 – krašto užsidegimas) bandymas yra atliekamas pagal ISO 15025 standarte pateiktą metodą. Kad atitiktų EN 1612 standarto reikalavimus, drabužiai turi saugoti bent nuo vienos rūšies karščio. Šiluma gali būti perduodama konvekcijos būdu B (lygiai B1–B3) pagal ISO 9151, spinduliavimo būdu C (lygiai C1–C4) pagal ISO 6942, lydyto aliuminio purslais (lygiai D1-D3), lydytos geležies purslais (lygiai E1–E3) pagal ISO 9185 arba esant sąlyčiui su karščio šaltiniu (lygiai F1–F3) pagal ISO 12127.

   EN 533
EN 533Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo karščio ir liepsnos. Riboto liepsnos plitimo medžiagos ir jų junginiai.

Šis standartas nustato reikalavimus riboto liepsnos plitimo savybių medžiagoms ir jų junginiams, naudojamiems apsauginėje aprangoje. Medžiagos klasifikuojamos pagal indeksą, rodantį ugnies plitimo ribas (X) prieš ir po standartinės skalbimo procedūros (Y, Z).

X / Y / Z – liepsnos plitimo indeksas (1,2 arba 3) po tam tikro skalbimų skaičiaus (Y) esant temperatūrai (Z) Indekso 1 medžiagos turi būti naudojamos tik junginiuose su  2 arba 3 indekso medžiagomis arba turi būti dėvimi taip, kad neturėtų sąlyčio su oda.

EN ISO 14116
EN14116Šis standartas nustato reikalavimus riboto liepsnos plitimo savybių medžiagoms, jų junginiams ir apsauginiams drabužiams, skirtus sumažinti aprangos užsidegimo galimybę ir tokiu būdu išvengti galimo pavojaus.

Medžiaga(-os) atitinka EN ISO 14116 indeksus 0 / 0 / 0 – riboto liepsnos plitimo indeksą / skalbimų skaičių su raidėmis H, I arba C / skalbimo temperatūra H – skalbimas namuose, I –  pramoninis skalbimas, C –  sausasis valymas.

Pagal 1 indeksą patvirtinti drabužiai  dėvėjimo metu neturi liestis su oda, ir turi būti naudojami tik kartu su drabužiais, patvirtintais pagal indeksą 2 ir 3.

EN 61482 1_2:2007
EN 61482 1_2:2007Darbas esant įtampai. Apsauginė apranga nuo šiluminio pavojaus, kurį sukelia elektros lankas.

1-2 dalis: Bandymo metodai

2 metodas: Medžiagos ir aprangos apsaugos nuo lanko klasės nustatymas naudojant ribotą ir kryptinį lanką (bandymo kamerą).Ši standarto dalis numato elektros lanku veikiamiems darbuotojams skirtų apsauginių drabužių gamyboje naudojamų karščiui ir liepsnai atsparių medžiagų ir audinių bandymo metodus. Bandymas skirtas imituoti incidentą su elektros lanku žemos įtampos įrangoje. Medžiagų bandymas yra naudojamas siekiant nustatyti šiluminę izoliaciją ir odos pažeidimo pavojų, taip pat siekiant įsitikinti, kad drabužis vis dar tinkamas naudoti po šių bandymų atlikimo. Medžiagos ir drabužio bandymai atliekami žemos įtampos įrenginiuose.

Elektros lanko trukmė yra 800 msek., o naudojamos srovės stiprumas yra 4 KA 1-os apsaugos klasei ir 7 KA 2-os apsaugos klasei.

 EN 1149
EN 1149Elektrostatinės savybės

EN 1149 apima reikalavimus gaminio savybėms ir apsaugos nuo statinio krūvio bei elektros iškrovos procesų bandymo metodus. EN 1149-1 apibrėžia reikalavimus gaminio savybėms ir elektrostatinį krūvį išsklaidančių apsauginių drabužių (arba pirštinių) gamyboje siekiant išvengti uždegančios elektros iškrovos naudojamų medžiagų bandymo metodus.

EN 1149-2 aprašomas bandymo metodas, skirtas apsauginių drabužių medžiagų statmenosios elektrinės varžos matavimui. Šis Europos standartas netaikomas apsaugai nuo maitinimo tinklų įtampos.

EN 1149-3 apibrėžia elektrostatinio krūvio išsklaidymo iš drabužių medžiagų paviršiaus matavimo metodus. Šis bandymo metodas taikomas visoms medžiagoms, įskaitant homogenines ir nevienalytes medžiagas su laidžiu pluošto paviršiumi ir laidžiu pluošto pagrindu.

EN 1149-5 Medžiagų darbinių charakteristikų ir projektavimo reikalavimai elektrostatinį krūvį išsklaidančių apsauginių drabužių, naudojamų kaip bendra įžeminimo sistemos dalis, siekiant išvengti uždegančių elektros iškrovų. Reikalavimai gali būti nepakankami deguonies prisotintoje degioje aplinkoje. Šis Europos standartas netaikomas apsaugai nuo maitinimo tinklų įtampos. Medžiaga turi atitikti reikalavimus, nustatytus EN 1149-1 arba EN 1149-3.

EN 470_1
EN 470_1Apsauginiai drabužiai, dėvimi suvirinant ir jungiant.

1 dalis: Bendrieji reikalavimai

Ši Europos standarto dalis pateikia bandymo metodus ir bendruosius efektyvumo reikalavimus, taikomus apsauginiams drabužiams, dėvimiems suvirinimo arba pagal kylančias rizikas jiems prilygintiną darbą. Drabužis turi apsaugoti nuo išsilydžiusio metalo purslų (EN 348), trumpalaikio sąlyčio su liepsna (EN 532) ir ultravioletinių spindulių, naudojant kambario temperatūroje iki aštuonių valandų.

EN ISO 11611
EN ISO 11611Apsauginiai drabužiai, dėvimi suvirinant ir jungiant.

Šioje Europos standarto dalyje aprašomi bandymo metodai ir bendrieji efektyvumo reikalavimai, taikomi apsauginiams drabužiams, dėvimiems suvirintojų arba pagal kylančias rizikas jiems prilygintiną darbą. Drabužis turi apsaugoti nuo išsilydžiusio metalo purslų (EN 348), trumpalaikio sąlyčio su liepsna (EN 532) ir ultravioletinių spindulių, naudojant kambario temperatūroje iki aštuonių valandų.

  EN 342
EN 342Apsauginiai drabužiai. Nuo šalčio saugantys drabužiai ir drabužių komplektai.

Standartas apibrėžia bandymo metodus ir reikalavimus funkcinėms drabužių, skirtų apsaugoti nuo šalčio, savybėms (oro temperatūra žemiau -5 °C).

HELLY HANSEN išbandė savo gaminius pagal B metodą – tai reiškia, kad buvo matuojama drabužių komplekto (striukės / kelnių arba kombinezono) su pagrindo sluoksniu izoliacija (X). Taip pat matuojamas laidumas orui (Y).

X (B) – šiluminė izoliacija

Y – oro laidumo klasė (1-3 klasės, kur 3 klasė yra geriausiai apsauganti nuo vėjo)

 EN 14058
EN 14058Apsauginiai drabužiai. Drabužiai, tinkami dėvėti vėsioje aplinkoje.

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną nuo atvėsimo vėsioje aplinkoje  (oro temperatūra -5 °C ir aukštesnė). Visi drabužiai, patvirtinti pagal EN 14058, turi būti ženklinami piktograma, nurodančia, kad apsauga vėsioje aplinkoje siūloma su atitinkamu funkciniu lygiu:

Y –  temperatūrinio stabilumo klasė (1–3 klasės)

   EN 343
EN 343Apsauginiai drabužiai. Apsauga nuo lietaus.

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus taikomus nuo kritulių (pvz. lietaus, sniego), rūko ir žemės drėgmės saugančių drabužių medžiagoms ir siūlėms, esant temperatūrai iki 5 °C. Drabužis išbandytas atsparumo vandeniui (X) ir vandens garams (Y) atžvilgiais.

X – atsparumas vandens skverbčiai, 1, 2 arba 3 lygis. (kai 3 lygis užtikrina geriausią apsaugą nuo lietaus)

Y – atsparumas vandens garams, 1, 2 arba 3 lygis (3 lygis yra labiausiai laidus)

EN 61482
EN 61482Apsauga nuo elektros lanko sukeliamo šiluminio pavojaus.

Elektros lankas generuoja itin didelį karštį ir įvairius kitus pavojus. Elektros lanko sukeliamo šiluminio pavojaus standartai nustato reikalavimus nuo karščio saugančiai aprangai ir garantijas, kad pasekmės darbuotojams, patyrusiems elektros lanko poveikį, nebus apsunkintos pačių drabužių.

EN ISO 20471
EN ISO 20471Nuo 2010 m. EN ISO 20471 pakeitė senesnį EN 471 standartą.

Kadangi HELLY HANSEN visada naudoja tik aukščiausios kokybės šviesą atspindinčias medžiagas, pagal EN 471 sertifikuotų gaminių svarbiausios savybės taip pat yra sertifikuotos pagal EN ISO 20471. Nauji gaminiai projektuojami ir sertifikuojami pagal EN ISO 20471.

 

   EN343
EN 343
Apsauga nuo lietingo oro.

Lietingo oro standartas nustato reikalavimus ir bandymo metodus, taikomus nuo kritulių saugančių apsauginių drabužių audiniams ir siūlėms. Standartas apibrėžia skirtingus vandens garų perdavimo lygius, dažniausiai apibrėžiamus kaip laidumas orui ir atsparumas vandeniui.

   EN 342,    EN 14058
EN 342EN 14058
Apsauga nuo žemos temperatūros

Standartas apibrėžia reikalavimus ir bandymo metodus drabužiams, kurie skirti apsaugoti kūną nuo atvėsimo esant vidutiniškai žemai temperatūrai.